Monthly Archives

16 Articles

Ohlášky 24. neděle v mezidobí

Ohlášky 24. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY:
 • Dnes od 11:00 bude mše sv. ve Zdiměřicích – poutní mše sv. Jména Panny Marie, liturgický průvod vyjde již v 10:30 od křižovatky. Mše sv. v Hrnčířích dnes nebude.
 • V pondělí v 17:00 chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek vietnamci Hai Nguyen Van a Huyen Trang Nguyen Thi.
 • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 • V úterý od 19:00 srdečně zveme na setkání katechumenů, neofytů a dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry. Využijme této příležitosti k sebevzdělávání. Také případní zájemci o přijetí svátosti biřmování jsou srdečně zváni.
 • Ve středu od 15:00 zveme na krátkou pobožnost u křížku – v ul. Ke Hrádku a K Verneráku.
 • Ve středu bude od 17:00 v Nazaretě informační schůzka rodičů ohledně náboženství, rodiče, přijďte i se svými dětmi.
 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: náboženství se bude v naší farnosti vyučovat takto:
  • A) Děti před 1. sv. přijímáním (předškolní – 2. třída ZŠ), PO 17:00-17:55, Ali Váchalová
  • B) Příprava na 1. svaté přijímání (2. – 3. třída ZŠ), ÚT 17:00-17:55, P. Vojtěch a Ali
  • C) Děti, které již byly u 1. sv. přijímání (3. – 5. třída ZŠ), PO 17:00-17:55, Jana Vargová
  • D) Starší děti a mladí (6. – 9. třída ZŠ a odpovídající třídy gymnázia), ST 17:00-17:55, setkávání „O Bohu a lidech“: prohloubení víry, vzdělávání, nabídka společné mše sv., setkání a další zajímavý program, Karel Macek a P. Vojtěch
  • Na webu farnosti si můžete stáhnout přihlášky, prosím vezměme vážně výzvu ke vzdělání.
 • Ve středu od 19:30 bude setkání pastorační rady farnosti, prosíme pastorační radní, aby své náměty k projednání zaslali dopředu mailem otci Vojtěchovi.
 • Tento čtvrtek srdečně zveme na slavnostní požehnání sousoší kalvárie nedaleko zastávky autobusu U Tří Svatých. Sousoší požehná ve čtvrtek 15. 9. v 16:00 pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Viz plakátek na nástěnce a na webu.
 • V pátek bude jako obvykle zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Příští neděli bude setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě.
 • Od konce září proběhnou v naší farnosti Alfa kurzy. Pokud byste chtěli přijít jako účastnici nebo se zapojit do týmu, přihlaste se otci Vojtěchovi. Pamatujme na kurz také v modlitbě.
 • V minulých týdnech byly ve farním kostele opraveny sokly a zářezy na lavicích. Buďme šetrní k mobiliáři našeho kostela a citlivě (!) upozorněme ty, kteří citliví nejsou.
 • Připomínáme, že je možné si nechat zapsat intenci – úmysl mše sv. (může být jen jeden na každou mši sv.), z praktického důvodu jsou pověřeni k zapisování kostelníci.
 • Oznámení ohledně telefonních čísel: chtěl bych připomenout, že kromě vlastních čísel na lidi z farnosti existuje také mobilní číslo Nazareta: 733 161 614. Dříve platná čísla pevných linek byla zrušena.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc září. Prohlédněte si nový web.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Od září bude možné během farní kávy využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ:

Neděle 11.9. – 24. neděle v mezidobí (C)

Pondělí 12.9. – Nezávazná památka Jména Panny Marie

Úterý 13.9. – Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

Středa 14.9. – Svátek Povýšení Svatého Kříže

Čtvrtek 15.9. – Památka Panny Marie Bolestné

Pátek 16.9. – Památka sv. Ludmily, mučednice

Sobota 17.9. – Nezávazné památky sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků

– Nezávazná památka sv. Roberta Bellarmina, biskupa a učitele církve

Neděle 18.9. – 25. neděle v mezidobí (C)

 • krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Alfa kurz v naší farnosti

Alfa kurz v naší farnosti

Ve čtvrtek 29. září 2016 v 19:00 začne v Kunraticích v Nazaretě Alfa kurz, oblíbený program pro všechny, kteří se chtějí více seznámit s křesťanstvím nebo chtějí svou víru prohloubit. Každé setkání začne občerstvením, bude následovat přednáška na dané téma a nakonec diskuse ve skupinkách. Kurz je kompletně zdarma, ale pokud byste chtěli na jeho pořádaní přispět, budete mít příležitost tak učinit na každém setkání.

Dny a témata kurzu:

 • 29. 9. 2016 Kdo je to Ježíš?
 • 6. 10.  Proč Ježíš zemřel?
 • 13. 10. Jak získat víru?
 • 20. 10. Proč a jak číst Bibli?
 • Víkend 28. -29. 10.
  Co dělá Duch svatý?
  Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
  Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe?
 • 3. 11. Jak nás Bůh vede?
 • 10. 11. Jak odolat zlému?
 • 24. 11. Proč a jak mluvit s druhými o víře?
 • 1. 12. Uzdravuje Bůh i dnes?
 • 8. 12. A co církev?

Kurz je potřeba absolvovat celý, nejde si vybrat pouze jeden z večerů či jejich část.  

Najděme si sami čas a pozvěme i své přátele a známé, také z řad hledajících a nevěřících. Pro ně především je Alfa kurz určen. Plakátek si můžete stáhnout zde: Alfa kurzy Kunratice

Výuka náboženství 2016/2017

Výuka náboženství 2016/2017

Přihláška do náboženství ke stažení zde: Přihláška na náboženství dětí Kunratice 2016/2017

Milí rodiče a milé děti,

také v novém školním roce 2016/2017 bychom vám chtěli nabídnout výuku náboženství a pozvat vás, abyste ji hojně využili. Nelitujme času a námahy, které nás vzdělávání stojí, vždyť právě tato investice se nám bohatě vyplatí a může nám pomoci na cestě k Bohu.

Těšíme se na setkávání s vámi, P. Vojtěch Smolka a katecheté

Ohlášky 23. neděle v mezidobí

Ohlášky 23. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Děkujeme za modlitby za animátorský camp na Ktiši i za ostatní prázdninové aktivity.
 • K světovému dni modliteb za stvoření 1.9. vydal svatý otec poselství, můžete si ho přečíst na našich webových stránkách farnosti.
 • Dnes na konci mše svaté od 9:30 bude požehnání do nového školního roku všem žákům, studentům, pedagogům a všem dalším pedagogickým zaměstnancům.
 • Dnes odpoledne v 15:00 bude ve farním kostele pokřtěna Miriam Kačenová.
 • Tento týden budou v Nazaretě primy Arcibiskupského gymnázia.
 • V pondělí po mši sv. bude opět setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 • V úterý po mši sv. bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 • Setkání katechumenů, otevřené i všem dalším zájemcům, začne až od úterý 13.9.
 • Ve středu po mši sv. obětované za zářijové oslavence bude setkání farnosti v Nazaretě.
 • Příští neděli 11. 9. bude mše sv. ve Zdiměřicích – poutní mše svatá Jména Panny Marie. Ten den 11. 9. proto nebude mše svatá v Hrnčířích.
  V pondělí 12.9. chtějí ve farním kostele uzavřít církevní sňatek vietnamci Hai Nguyen Van a Huyen Trang Nguyen Thi.
 • Předběžně informujeme ohledně náboženství: náboženství se bude vyučovat takto:
  • A) Děti před 1. sv. přijímáním (předškolní – 2. třída ZŠ), PO 17:00-17:55, Ali Váchalová
  • B) Příprava na 1. svaté přijímání (2. – 3. třída ZŠ), ÚT 17:00-17:55, P. Vojtěch a Ali
  • C) Děti, které již byly u 1. sv. přijímání (3. – 5. třída ZŠ), PO 17:00-17:55, Jana Vargová
  • D) Starší děti a mladí (6. – 9. třída ZŠ a odpovídající třídy gymnázia), ST 17:00-17:55, setkávání nazvané „O Bohu a lidech“: prohloubení víry, vdělávání, nabídka společně slavené mše sv., přátelská setkání a další zajímavý program, Karel Macek a P. Vojtěch
 • Na bočním oltáři si vezměte přihlášky, prosím vezměme vážně výzvu vzdělávat sebe i své děti ve víře. Informační schůzka rodičů bude 14.9. od 17:00 v Nazaretě.
 • Od konce září proběhnou dá-li Bůh v naší farnosti Alfa kurzy. Pokud byste se chtěli zapojit, ať už jako účastníci nebo do týmu, přihlaste se prosím otci Vojtěchovi. Pamatujme ale v každém případě na zdar Alfa kurzů v modlitbě.
 • Srdečně zveme na slavnostní požehnání sousoší kalvárie u zastávky U Tří Svatých. Nové sousoší požehná ve čtvrtek 15. 9. v 16:00 pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Viz plakátek na nástěnce a na webu.
 • V minulém týdnu byly ve farním kostele opraveny zářezy na lavicích. Buďme prosím šetrní k mobiliáři našeho kostela, např. ke zlatu na lavicích, a citlivě (!) upozorněme ty, kdo nejsou.
 • Oznámení ohledně telefonních čísel: chtěl bych připomenout, že kromě vlastních čísel na lidi z farnosti existuje také mobilní číslo Nazareta, které je následující: 733 161 614. Dříve platná čísla pevných linek jsou zrušena.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc září. Prohlédněte si nový web.
  Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Od září bude možné během farní kávy využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů. I tímto způsobem se můžeme vzdělávat ve své víře.
LITURGICKÝ KALENDÁŘ

Neděle 4.9. – 23. neděle v mezidobí (C)

Čtvrtek 8.9. – Svátek Narození Panny Marie … krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Neděle 11.9. – 24. neděle v mezidobí (C)