Ohlášky 31. neděle v mezidobí

Ohlášky 31. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Miriam Strojvusová.
  Příští neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Anežka Klára Vítová (se mší svatou).
 • POŘAD BOHOSLUŽEB:
  • v pondělí jako obvykle, v úterý mše svatá ze slavnosti všech svatých v 18:00,
  • ve středu mše sv. z památky všech věrných zemřelých v 8:00 v hrobce a v 18:00 v kostele,
  • ve čtvrtek mše sv. v Alzheimer home od 14:00 (!!) a v kostele od 18:00,
  • v pátek a v sobotu jako obvykle, pátek je první v měsíci, po mši bude eucharistický výstav.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý místo výuky budou mít děti možnost se zúčastnit dušičkové pobožnosti na hřbitově, ve středu je náboženství jako obvykle.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem bude tento týden jako obvykle v úterý od 19:00.
  • Alfa kurz bude v Nazaretě jako obvykle ve čtvrtek od 19:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Dušičkové pobožnosti budou na hřbitově v Kunraticích v úterý 1.11. v 17:00 a ve středu 2.11. od 17:00 a na hřbitově v Hrnčířích v neděli 6.11. od 12:15. Srdečně zveme.
 • Ve dnech od 1. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Ve středu 2.11. po mši svaté srdečně zveme na setkání farnosti do Nazareta.
 • Prosíme o pomoc v rámci brigády s hrabáním listí, která bude 9.10. od 16:00.
 • Srdečně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který bude 11.11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00 (Novodvorská 1013/151, Praha 4 – Lhotka).
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Před nedávnem avizovaná obnova koberců byla prozatím odložena, protože není nyní vyjasněné, jak postupovat v presbytáři. Předminulý týden proběhlo setkání s P. Vladimírem Kelnarem ohledně podoby podlahy, vše je nyní v procesu. Děkujeme dosavadním dárcům – darované prostředky ve výši 20.000 Kč budou uloženy v rámci financí farnosti a budou na tento účel použity. Pozdržení je z důvodu, že se chceme vyhnout nekoncepčním zásahům.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 30.10. – 31. neděle v mezidobí (C),
 • NEDĚLE 30.10. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA (ve farním kostele sv. Jakuba)
 • ÚTERÝ 1.11. – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
 • STŘEDA 2.11. – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
 • Pátek 4.11. – Sv. Karla Boromejského, biskupa
 • Neděle 6.11. – 32. neděle v mezidobí. Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz