Ohlášky 32. neděle v mezidobí

Ohlášky 32. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Anežka Klára Vítová (se mší sv.).
  Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, v sobotu je mše sv. v 10:00, nikoliv v 8:00.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí a v úterý, ve středu náboženství nebude.
  • Setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry tento týden nebude.
  • Alfa kurz bude v Nazaretě jako obvykle ve čtvrtek od 19:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Ve dnech od 1. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Prosíme o pomoc v rámci brigády s hrabáním listí, která bude 9.11. od 16:00.
 • Srdečně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který bude 11.11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00 (Novodvorská 1013/151, Praha 4 – Lhotka).
 • Farnost ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Světice a dalšími spolupořadateli zve na 5. hubertskou mši sv. v naší farnosti, která bude slavena v sobotu 12. listopadu 2016 od 10:00 v kostele v Kunraticích. Hlavním celebrantem bude, dá-li Bůh, J.E. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius.
 • V případě pěkného počasí bude příští neděli 13.11. farní putování. Zveme.
 • O víkendu 18.-20. 11. se uskutečně další tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé lidi ve věku 12-18 let. Srdečně zveme k účasti.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 6.11. – 32. neděle v mezidobí (C)
 • Středa 9.11. – Svátek posvěcení lateránské baziliky
 • Čtvrtek 10.11. – Památka sv. Lva velikého, papeže a učitele církve
 • Pátek 11.11. – Památka sv. Martina, biskupa
 • Sobota 12.11. – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 • Neděle 13.11. – 33. neděle v mezidobí (C).
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz