Ohlášky 33. neděle v mezidobí

Ohlášky 33. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Děkujeme vám všem, kteří jste pomohli ve středu v rámci brigády s hrabáním listí, a všem, kteří jste přispěli ke zdárnému průběhu hubertské mše sv. a následného agapé.
 • Dnes při mši sv. v Hrnčířích dnes pokřtěna Laura Valentina Holubová.
 • Dnešní den je dnem Bible, na nástěnce a na webu zde si můžete přečíst list k dnešnímu dni.
 • Tento víkend jsou v Nazaretě slovenské společenství Ascension a TEC, pamatujme na ně ve svých modlitbách, je prosíme také o modlitbu za naši farnost.
 • Kdo z vás uvažujete vypravit se na farní putování, které bylo plánováno na dnešní odpoledne, ozvěte se prosím otci Vojtěchovi.
 • VZDĚLÁVÁNÍ
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle.
  • Setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry bude v úterý od 19:00.
  • Alfa kurz v Nazaretě byl pro nedostatek zájemců již ukončen.
 • HUDBA
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Ve čtvrtek bude ve farním kostele pohřeb se mší sv. Daniely Paterové (čas bude upřesněn na google kalendáři), v pátek od 9:00 bude ve farním kostele rozloučení beze mše svaté s Marií Kubišovou. Pamatujme na naše zemřelé ve svých modlitbách.
 • Příští víkend 18.-20. 11. se uskutečně další tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé lidi ve věku 12-18 let. Srdečně zveme k účasti, podrobnosti jsou na plakátku a na webu.
 • Příští sobotu 18. 11. zveme k účasti na GodZone tour do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Příští sobotu od 17:00 bude v sále Nazareta setkání svatojakubských poutníků Ultreia.
 • Příští neděli bude od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. Srdečně zveme.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 13.11. – 33. neděle v mezidobí (C)
 • Úterý 15.11. – Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
 • Středa 16.11. – Nezávazná památka sv. Markéty Skotské, nezávazná památka sv. Gertrudy, panny
 • Čtvrtek 17.11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • Pátek 18.11. – Nezávazná památka posvěcení římských bazilik sv. apoštoů Petra a Pavla
 • NEDĚLE 20.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 • Žvotopisy svatých: www.ebreviar.cz