Při příležitosti začátku března si můžete stáhnout a přečíst farní zprávy: Farní zprávy březen 2017. Využijme postní dobu, která dnes začíná a je pro nás všechny velkou příležitostí pro naši duchovní obnovu.