Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Ohlášky dnešní neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.
Přeji vám všem opravdu požehnané Velikonoce a velkou radost z toho, že náš Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých.

otec Vojtěch a ostatní kněží naší farnosti