Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice

Dnešní den je zvlášť slavnostní tím, že při mši svaté v 9:30 poprvé přijme eucharistii 9 dětí naší farnosti. Jste srdečně zváni na farní setkání a přátelské posezení od cca 14:00 – toto posezení navazuje na farní oběd našich dětí a jejich rodin. Srdečně zveme.

Ohlášky dnešní neděle si můžete stáhnout zde: Ohlášky Slavnost Nejsvětější Trojice.