Ohlášky 21. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete stáhnout zde: Ohlášky 21. neděle v mezidobí. Již je známý rozvrh hodin náboženství v naší farnosti pro školní rok 2017/2018

  • A) Děti před prvním svatým přijímáním: pondělí 17:00, Ali Váchalová
  • B) Příprava na první svaté přijímání: úterý 17:00, P. Vojtěch Smolka
  • C) Mladší děti po prvním svatém přijímání: pondělí 17:00, Jana Vargová
  • D) Starší děti po prvním svatém přijímání: úterý 17:00, Karel Macek

Přihlášky si můžete stáhnout zde: Náboženství Kunratice – přihláška 2017-2018, vyplněné je prosím zašlete na farní email nebo předejte v sakristii. Již nyní prosím počítejme s výukou náboženství našich dětí.