Mladí vstoupili do světa teologie

Mladí vstoupili do světa teologie

Jaký je vztah mezi rozumem a vírou? Co je Boží zjevení? Jak se obraz Trojice odráží v životě člověka? Nejen tyto otázky zazněly na úvodním víkendu teologického kurzu, který pořádá ADCM ve spolupráci s KTF UK pro mladé od 18 let. Jedná se o nový projekt, jehož cílem je představit mládeži základní teologické disciplíny a vytvořit prostor pro reflexi víry.

Úvodní setkání zahájil děkan KTF UK, Prokop Brož, který studium teologie metaforicky přirovnal k výstupu na vysokou horu, a tak poodhalil vztahy mezi jednotlivými teologickými oblastmi. Během sobotního dopoledne se Benedikt Mohelník věnoval možnostem poznání světa a Boha a důkazy Boží existence, které probudily v mladých mnoho otázek týkajících se poznatelnosti Boha. V odpoledním bloku Michal Němeček představil pojem „zjevení“ a jeho zakotvení v magisteriálních dokumentech. Víkendový kurz zakončil Ctirad V. Pospíšil, který účastníky seznámil s úvodními tématy trinitární teologie.

Jednotlivé lekce jsou rozvrženy do celého akademického roku, během kterého posluchači vyslechnou přednášky z oblasti christologie a pneumatologie, eschatologie, teodicei, eklesiologie, sakramentální teologie, liturgiky, morální a spirituální teologie. Po skončení kurzu bude účastníkům předáno potvrzení o absolvování kurzu.