Monthly Archives

3 Articles

Ohlášky 31. neděle v mezidobí

Ohlášky 31. neděle v mezidobí si můžete stáhnout zde: Ohlášky 31. neděle v mezidobí.

Připomínáme, že každý den od 1. do 8. 11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se za zemřelé. Využijme této možnosti.

Farní zprávy listopad 2018

Farní zprávy listopad 2018

Aktuální farní zprávy si můžete přečíst zde: Farní zprávy listopad 2018.

Na slavnost Všech svatých 1. 11. bude modlitba za zemřelé na kunratickém hřbitově v 17:00, mše sv. v 18:00 v kostele. V den památky všech věrných zemřelých 2. 11. bude mše sv. v 8:00 v hrobce za kostelem, v 17:00 modlitba za zemřelé na kunratickém hřbitově a v 18:00 mše sv. Kunraticích v kostele.