Zajímavá témata z dějin křesťanství

Zajímavá témata z dějin křesťanství

Srdečně zveme na dalších 10 středečních večerů věnovaných zajímavým tématům z dějin církve i světa. Přednášejícím bude náš jáhen, PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D., který kromě teologie vystudoval historii a archivnictví. Po přednášce v 19:00 ve farním sále bude prostor pro otázky a případnou diskusi.

Témata jednotlivých večerů:

  • 16. 1. Osvícenství a české země
  • 23. 1. Marie Terezie, Josef II. a církevní správa
  • 30. 1. Sekularizace náboženství v českých zemích
  • 13. 2. Stát a církev v období první republiky
  • 20. 2. Nacismus a náboženský život
  • 27. 2. Církev a komunistický režim
  • 13. 3. Skrytá (podzemní) církev
  • 20. 3. Druhý vatikánský koncil a církev v ČSSR
  • 27. 3. Velehrad 1985 a svatořečení Anežky České
  • 10. 4. Obnova církevní správy po roce 1989

Plakátek si můžete stáhnou zde: Středeční přednášky plakátek.