Category Archives

49 Articles

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

Ohlášky této 33. neděle v mezidobí si můžete přečíst zde: Ohlášky 33. neděle v mezidobí.

Pan kardinál Dominik Duka napsal list ke Dni Bible si můžete přečíst zde: List Den Bible.

Srdečně zveme na příští neděli na vyrábění adventních věnců v Nazaretě v 15:00. Předem také zveme na Arcidiecézní ples mládeže, který se uskuteční v KC Novodvorská v pátek 1. 12. Plakátek si můžete stáhnout zde: Arcidiecézní ples mládeže 2017 plakátek.

Přípravy snoubenců v Kunraticích

Přípravy snoubenců v Kunraticích

Srdečně zveme na druhý ročník kurzu přípravy snoubenců v naší farnosti, pořádaný ve spolupráci s Arcidiecézním centrem pro mládež a Centrem pro rodinu Arcibiskupství pražského. Jednotlivá setkání se uskuteční v Nazaretě, Kostelní nám. 16, Praha Kunratice, vždy od 19:30. Po přednášce na dané téma budou následovat skupinky.

Termíny a témata setkání:

Jak katolická církev chápe manželství (21. 2. 2018)
Psychologie partnerského vztahu (28. 2. 2018)
Konflikty a jejich řešení (7. 3. 2018)
Rodiče, přátelé a my (14. 3. 2018)
Jak prožívat v manželství vztah k Bohu (21. 3. 2018)
Manželská láska a sexualita (11. 4. 2018)
Děti a my, odpovědné rodičovství (18. 4. 2018)
Obsah manželského slibu, průběh svatebního obřadu (25. 4. 2018)

Přednášky jsou otevřené i zájemcům z řad farníků, kteří nejsou přímo snoubenci.
Navazující skupinky jsou pouze pro přihlášené snoubenecké páry.

Přihlásit se na kurz můžete zde.

Potvrzení o absolvování kurzu získají přihlášení snoubenci na základě docházky.
Více informací u P. Vojtěcha Smolky, 732 106 466, smolka.vojtech@gmail.com.

Ohlášky 29. neděle v mezidobí – Posvícení

Ohlášky si můžete přečíst zde: Ohlášky 29. neděle v mezidobí.

Dnes v neděli slavíme slavnost výročí posvěcení kunratického kostela, od 13:00 je v Nazaretě společný oběd. Pokud byste někdo chtěl ještě přijít ke společnému stolu, prosím přihlaste se u P. Vojtěcha.

Dnešní den je také dnem modliteb za misie.

A ještě jedno netradiční pozvání, a sice na požehnání autobusové zastávky Cholupický hřbitov dne 28.10. v 11:00: Pozvánka Cholupický hřbitov.

Mladí vstoupili do světa teologie

Mladí vstoupili do světa teologie

Jaký je vztah mezi rozumem a vírou? Co je Boží zjevení? Jak se obraz Trojice odráží v životě člověka? Nejen tyto otázky zazněly na úvodním víkendu teologického kurzu, který pořádá ADCM ve spolupráci s KTF UK pro mladé od 18 let. Jedná se o nový projekt, jehož cílem je představit mládeži základní teologické disciplíny a vytvořit prostor pro reflexi víry.

Úvodní setkání zahájil děkan KTF UK, Prokop Brož, který studium teologie metaforicky přirovnal k výstupu na vysokou horu, a tak poodhalil vztahy mezi jednotlivými teologickými oblastmi. Během sobotního dopoledne se Benedikt Mohelník věnoval možnostem poznání světa a Boha a důkazy Boží existence, které probudily v mladých mnoho otázek týkajících se poznatelnosti Boha. V odpoledním bloku Michal Němeček představil pojem „zjevení“ a jeho zakotvení v magisteriálních dokumentech. Víkendový kurz zakončil Ctirad V. Pospíšil, který účastníky seznámil s úvodními tématy trinitární teologie.

Jednotlivé lekce jsou rozvrženy do celého akademického roku, během kterého posluchači vyslechnou přednášky z oblasti christologie a pneumatologie, eschatologie, teodicei, eklesiologie, sakramentální teologie, liturgiky, morální a spirituální teologie. Po skončení kurzu bude účastníkům předáno potvrzení o absolvování kurzu.