Category Archives

53 Articles

Ohlášky 29. neděle v mezidobí – Posvícení

Ohlášky si můžete přečíst zde: Ohlášky 29. neděle v mezidobí.

Dnes v neděli slavíme slavnost výročí posvěcení kunratického kostela, od 13:00 je v Nazaretě společný oběd. Pokud byste někdo chtěl ještě přijít ke společnému stolu, prosím přihlaste se u P. Vojtěcha.

Dnešní den je také dnem modliteb za misie.

A ještě jedno netradiční pozvání, a sice na požehnání autobusové zastávky Cholupický hřbitov dne 28.10. v 11:00: Pozvánka Cholupický hřbitov.

Mladí vstoupili do světa teologie

Mladí vstoupili do světa teologie

Jaký je vztah mezi rozumem a vírou? Co je Boží zjevení? Jak se obraz Trojice odráží v životě člověka? Nejen tyto otázky zazněly na úvodním víkendu teologického kurzu, který pořádá ADCM ve spolupráci s KTF UK pro mladé od 18 let. Jedná se o nový projekt, jehož cílem je představit mládeži základní teologické disciplíny a vytvořit prostor pro reflexi víry.

Úvodní setkání zahájil děkan KTF UK, Prokop Brož, který studium teologie metaforicky přirovnal k výstupu na vysokou horu, a tak poodhalil vztahy mezi jednotlivými teologickými oblastmi. Během sobotního dopoledne se Benedikt Mohelník věnoval možnostem poznání světa a Boha a důkazy Boží existence, které probudily v mladých mnoho otázek týkajících se poznatelnosti Boha. V odpoledním bloku Michal Němeček představil pojem „zjevení“ a jeho zakotvení v magisteriálních dokumentech. Víkendový kurz zakončil Ctirad V. Pospíšil, který účastníky seznámil s úvodními tématy trinitární teologie.

Jednotlivé lekce jsou rozvrženy do celého akademického roku, během kterého posluchači vyslechnou přednášky z oblasti christologie a pneumatologie, eschatologie, teodicei, eklesiologie, sakramentální teologie, liturgiky, morální a spirituální teologie. Po skončení kurzu bude účastníkům předáno potvrzení o absolvování kurzu.

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Ohlášky 26. neděle v mezidobí si můžete přečíst zde: Ohlášky 26. neděle v mezidobí.

Předem avizujeme, že v sobotu 21.10. bude brigáda „Ukliďme Nazaret“, prosíme přijďte a přiložte ruku k dílu. V neděli 22.10. oslavíme v Kunraticích slavnost výročí posvěcení kostela a ve 13:00 bude společný oběd. Srdečně zveme, prosím přihlaste se u P. Vojtěcha (díky tomu zjednodušíte organizaci, budeme vědět, kolik obědů budeme vařit).

Srdečně zveme k modlitbě růžence. Kdo si nejste jistí, jak se růženec modlí, můžete si vytisknout návod: Modlitba růžence.

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

Ohlášky 25. neděle v mezidobí

Ohlášky 25. neděle v mezidobí najdete zde: Ohlášky 25. neděle v mezidobí.

Arcibiskupství pražské vypisuje výběrové řízení na pozici stavební technik vikariátu Stará Boleslav. Více zde: Výběrové řízení stavební technik Stará Boleslav.

Srdečně zveme na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi, hlavní mše svatá na Mariánském nám. bude v 10:00. Plakátek si můžete prohlédnout zde: Národní Svatováclavská pouť 2017.