Category Archives

134 Articles

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

Ohlášky 33. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Děkujeme vám všem, kteří jste pomohli ve středu v rámci brigády s hrabáním listí, a všem, kteří jste přispěli ke zdárnému průběhu hubertské mše sv. a následného agapé.
 • Dnes při mši sv. v Hrnčířích dnes pokřtěna Laura Valentina Holubová.
 • Dnešní den je dnem Bible, na nástěnce a na webu zde si můžete přečíst list k dnešnímu dni.
 • Tento víkend jsou v Nazaretě slovenské společenství Ascension a TEC, pamatujme na ně ve svých modlitbách, je prosíme také o modlitbu za naši farnost.
 • Kdo z vás uvažujete vypravit se na farní putování, které bylo plánováno na dnešní odpoledne, ozvěte se prosím otci Vojtěchovi.
 • VZDĚLÁVÁNÍ
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle.
  • Setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry bude v úterý od 19:00.
  • Alfa kurz v Nazaretě byl pro nedostatek zájemců již ukončen.
 • HUDBA
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Ve čtvrtek bude ve farním kostele pohřeb se mší sv. Daniely Paterové (čas bude upřesněn na google kalendáři), v pátek od 9:00 bude ve farním kostele rozloučení beze mše svaté s Marií Kubišovou. Pamatujme na naše zemřelé ve svých modlitbách.
 • Příští víkend 18.-20. 11. se uskutečně další tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé lidi ve věku 12-18 let. Srdečně zveme k účasti, podrobnosti jsou na plakátku a na webu.
 • Příští sobotu 18. 11. zveme k účasti na GodZone tour do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Příští sobotu od 17:00 bude v sále Nazareta setkání svatojakubských poutníků Ultreia.
 • Příští neděli bude od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. Srdečně zveme.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 13.11. – 33. neděle v mezidobí (C)
 • Úterý 15.11. – Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
 • Středa 16.11. – Nezávazná památka sv. Markéty Skotské, nezávazná památka sv. Gertrudy, panny
 • Čtvrtek 17.11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • Pátek 18.11. – Nezávazná památka posvěcení římských bazilik sv. apoštoů Petra a Pavla
 • NEDĚLE 20.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 • Žvotopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

Ohlášky 32. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Anežka Klára Vítová (se mší sv.).
  Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, v sobotu je mše sv. v 10:00, nikoliv v 8:00.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí a v úterý, ve středu náboženství nebude.
  • Setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry tento týden nebude.
  • Alfa kurz bude v Nazaretě jako obvykle ve čtvrtek od 19:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Ve dnech od 1. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Prosíme o pomoc v rámci brigády s hrabáním listí, která bude 9.11. od 16:00.
 • Srdečně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který bude 11.11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00 (Novodvorská 1013/151, Praha 4 – Lhotka).
 • Farnost ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Světice a dalšími spolupořadateli zve na 5. hubertskou mši sv. v naší farnosti, která bude slavena v sobotu 12. listopadu 2016 od 10:00 v kostele v Kunraticích. Hlavním celebrantem bude, dá-li Bůh, J.E. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius.
 • V případě pěkného počasí bude příští neděli 13.11. farní putování. Zveme.
 • O víkendu 18.-20. 11. se uskutečně další tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé lidi ve věku 12-18 let. Srdečně zveme k účasti.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 6.11. – 32. neděle v mezidobí (C)
 • Středa 9.11. – Svátek posvěcení lateránské baziliky
 • Čtvrtek 10.11. – Památka sv. Lva velikého, papeže a učitele církve
 • Pátek 11.11. – Památka sv. Martina, biskupa
 • Sobota 12.11. – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 • Neděle 13.11. – 33. neděle v mezidobí (C).
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 31. neděle v mezidobí

Ohlášky 31. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Miriam Strojvusová.
  Příští neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Anežka Klára Vítová (se mší svatou).
 • POŘAD BOHOSLUŽEB:
  • v pondělí jako obvykle, v úterý mše svatá ze slavnosti všech svatých v 18:00,
  • ve středu mše sv. z památky všech věrných zemřelých v 8:00 v hrobce a v 18:00 v kostele,
  • ve čtvrtek mše sv. v Alzheimer home od 14:00 (!!) a v kostele od 18:00,
  • v pátek a v sobotu jako obvykle, pátek je první v měsíci, po mši bude eucharistický výstav.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý místo výuky budou mít děti možnost se zúčastnit dušičkové pobožnosti na hřbitově, ve středu je náboženství jako obvykle.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem bude tento týden jako obvykle v úterý od 19:00.
  • Alfa kurz bude v Nazaretě jako obvykle ve čtvrtek od 19:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Dušičkové pobožnosti budou na hřbitově v Kunraticích v úterý 1.11. v 17:00 a ve středu 2.11. od 17:00 a na hřbitově v Hrnčířích v neděli 6.11. od 12:15. Srdečně zveme.
 • Ve dnech od 1. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Ve středu 2.11. po mši svaté srdečně zveme na setkání farnosti do Nazareta.
 • Prosíme o pomoc v rámci brigády s hrabáním listí, která bude 9.10. od 16:00.
 • Srdečně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který bude 11.11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00 (Novodvorská 1013/151, Praha 4 – Lhotka).
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Před nedávnem avizovaná obnova koberců byla prozatím odložena, protože není nyní vyjasněné, jak postupovat v presbytáři. Předminulý týden proběhlo setkání s P. Vladimírem Kelnarem ohledně podoby podlahy, vše je nyní v procesu. Děkujeme dosavadním dárcům – darované prostředky ve výši 20.000 Kč budou uloženy v rámci financí farnosti a budou na tento účel použity. Pozdržení je z důvodu, že se chceme vyhnout nekoncepčním zásahům.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 30.10. – 31. neděle v mezidobí (C),
 • NEDĚLE 30.10. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA (ve farním kostele sv. Jakuba)
 • ÚTERÝ 1.11. – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
 • STŘEDA 2.11. – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
 • Pátek 4.11. – Sv. Karla Boromejského, biskupa
 • Neděle 6.11. – 32. neděle v mezidobí. Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 30. neděle v mezidobí

Ohlášky 30. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele v Kunraticích pokřtěn Josef Václav Mucha.
 • Příští neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Miriam Strojvusová.
 • Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude jako vždy v pondělí a v úterý, ve středu jsou již podzimní prázdniny. Zveme i děti, které ještě nechodí, aby se na náboženství přihlásily.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem bude tento týden jako obvykle.
  • Místo čtvrtečního Alfa kurzu bude v Nazaretě setkání Alfa kurzu jako duchovní obnova v sobotu od 9:00. Srdečně jste zváni i vy, kteří obvykle na Alfa kurz nechodíte. Společná část obnovy bude do cca 12:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Předběžně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který se uskuteční 11. 11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka.
 • Před nedávnem avizovaná obnova koberců byla prozatím odložena, protože není nyní vyjasněné, jak postupovat v presbytáři. Minulý týden proběhlo setkání s P. Vladimírem Kelnarem ohledně podoby podlahy, vše je nyní v procesu. Děkujeme dosavadním dárcům – darované prostředky ve výši 20.000 Kč budou zatím uloženy v rámci financí farnosti a ve chvíli, kdy dojde k realizaci podlahy, budou na tento účel použity. Pozdržení je z toho důvodu, že se chceme vyhnout nekoncepčním zásahům, proto prosím mějme trpělivost.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc říjen.
 • Prohlédněte si web farnosti, zlepšovací návrhy nebo nápady pište P. Vojtěchovi.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
 • Dnešní sbírka bude věnována na misie. Po mši svaté si můžete koupit svícínky a koláče, které vyráběly naše děti, výtěžek bude také věnován na misie.
 • (ve farním kostele) Představení knihy Sestřičky na cestách z FCH Praha Chodov …
 • (ve farním kostele) Představení nových členů týmu centra Nazaret.
KALENDÁŘ
 • Neděle 23.10. – 30. neděle v mezidobí (C), též den modliteb za misie
 • Pondělí 24.10. – Nezávazná památka sv. Antonína Maria Klareta, biskupa
 • Pátek 28.10. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • Neděle 30.10. – 31. neděle v mezidobí (C),
 • NEDĚLE 30.10. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA (ve farním kostele sv. Jakuba)
 • Měsíc říjen je tradičně spojen s modlitbou růžence, pamatujme na tuto krásnou modlitbu ve své osobní zbožnosti nebo při mši svaté.
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Ohlášky 29. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes otec Vojtěch požehná v pivovaru v Kunraticích (Vídeňská 405, Praha 4), požehnání je naplánováno na 15:00. Jste srdečně zváni.
 • Dnes v neděli se uskuteční setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě od 17:00.
 • Příští neděli bude v 15:00 ve farním kostele v Kunraticích pokřtěn Josef Václav Mucha.
 • Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, úterý i ve středu, v pondělí nebude výjimečně náboženství skupny C. Zveme i děti, které ještě nechodí, aby se na náboženství přihlásily.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem bude tento týden jako obvykle, jste srdečně zváni.
  • Srdečně zveme na přednášku o islámu, která bude tuto středu 19. října v Nazaretě. Přednášku povede P. prof. Ctirad Václav Pospíšil, který se svými kolegy na toto téma sepsal zajímavou stať, kterou si můžete stáhnout na farním webu: Křesťan a islám text ke stažení
  • Ve čtvrtek od 19:00 v Nazaretě bude další setkání Alfa kurzu.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Předběžně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který se uskuteční 11. 11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka.
 • Před nedávnem avizovaná obnova koberců se prozatím odkládá, protože není v tuto chvíli vyjasněné, jak postupovat v presbytáři. Děkujeme všem dosavadním dárcům – darované prostředky ve výši 20 000 Kč budou zatím uloženy v rámci financí farnosti. Pozdržení je z toho důvodu, že se chceme vyhnout nekoncepčním zásahům, proto prosím mějme trpělivost.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc říjen.
 • Prohlédněte si web farnosti, zlepšovací návrhy nebo nápady pište P. Vojtěchovi.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
 • List Papežských misijních děl: Dopis ředitele PMD ke stažení
KALENDÁŘ
 • Neděle 16.10. – 29. neděle v mezidobí (C)
 • Pondělí 17.10. – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • Úterý 18.10. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 • Středa 19.10 – Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, muč.
 • Středa 19.10. – Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže, kněze
 • Pátek 21.10. – Nezávazná památka bl. Karla Rakouského
 • Sobota 22.10. – Nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže
 • Neděle 23.10. – 30. neděle v mezidobí (C), též den modliteb za misie
 • Měsíc říjen je tradičně spojen s modlitbou růžence, pamatujme na tuto krásnou modlitbu ve své osobní zbožnosti nebo při mši svaté.
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 28. neděle v mezidobí

Ohlášky 28. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v 16:00 bude ve farním kostele pokřtěn Patrik Povýšil, jste srdečně zváni.
 • Děkujeme za modlitby za víkendovky, prosíme pamatujme dále ve vzájemných modlitbách.
 • Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude jako obvykle v pondělí a v úterý i ve středu. Zveme také ty děti, které ještě nechodí, aby se na náboženství přihlásily.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem tento týden výjimečně odpadne.
  • Ve čtvrtek od 19:00 v Nazaretě bude 3. setkání Alfa kurzu. Je to krásná příležitost promýšlet základní kameny naší víry. Pozvěme prosím též své přátele a známé, a to i z řad hledajících nebo nevěřících, a přijďme i my sami. Kurz může být pro nás inspirativní v tom, jak přemýšlet o víře a učit se ji hlásat druhým. Využijte prosím této příležitosti. Pamatujme na kurz také ve svých osobních modlitbách.
 • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 • V pátek bude jako obvykle zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Příští neděli otec Vojtěch požehná v pivovaru v Kunraticích (adresa: Vídeňská 405, Praha 4), požehnání je naplánováno na 15:00. Jste srdečně zváni.
 • Příští neděli se uskuteční setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě od 17:00.
 • Srdečně zveme na přednášku o islámu, která se uskuteční příští středu 19. října v Nazaretě. Přednášku povede P. prof. Ctirad Václav Pospíšil, který se svými kolegy na toto téma sepsal zajímavou stať, kterou si můžete stáhnout na farním webu.
 • Předběžně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který se uskuteční 11. 11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka.
 • Před nedávnem avizovaná obnova koberců se prozatím odkládá, protože není v tuto chvíli vyjasněné, jak postupovat v presbytáři. Děkujeme všem dosavadním dárcům – darované prostředky ve výši 20.000 Kč budou zatím uloženy v rámci financí farnosti. Pozdržení je z toho důvodu, že se chceme vyhnout nekoncepčním zásahům, proto prosím mějme trpělivost.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc říjen.
 • Prohlédněte si web farnosti, zlepšovací návrhy nebo nápady pište P. Vojtěchovi.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 9.10. – 28. neděle v mezidobí (C)
 • Úterý 11.10. – Nezávazná památka sv. Jana XXXIII., papeže
 • Středa 12.10. – Nezávazná památka sv. Radima, biskupa
 • Pátek 14.10. – Nezávazná památka sv. Kalista I., papaeže a mučedníka
 • Sobota 15.10. – Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
 • Neděle 16.10. – 29. neděle v mezidobí (C)

Měsíc říjen je tradičně spojen s modlitbou růžence, pamatujme na tuto krásnou modlitbu ve své osobní zbožnosti nebo při mši svaté. Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Ohlášky 27. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v 15:00 bude ve farním kostele pokřtěna Madlen Antónie Kirschová, jste zváni.
 • Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  •  Výuka náboženství dětí bude jako obvykle v pondělí a v úterý i ve středu. Zveme také ty děti, které ještě nechodí, aby se na náboženství přihlásily.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem bude jako obvykle v úterý od 19:00. Jste opravdu srdečně zváni.
  • Ve čtvrtek 6. 10. od 19:00 v Nazaretě bude 2. setkání Alfa kurzu. Je to krásná příležitost promýšlet základní kameny naší víry. Pozvěme prosím též své přátele a známé, a to i z řad hledajících nebo nevěřících, a přijďme i my sami. Kurz může být pro nás inspirativní v tom, jak přemýšlet o víře a učit se ji hlásat druhým. Využijte prosím této příležitosti. Pamatujme na kurz také ve svých osobních modlitbách.
  • Z důvodu vyučování náboženství P. Vojtěch v úterý přichází na mši svatou až bezprostředně před jejím začátkem, příležitost ke svaté zpovědi je proto kratší čas a je možné ji využit v případě zájmu také po mši svaté (nebo kdykoliv jindy podle domluvy, jako ostatně vždy).
 • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  V pátek bude jako obvykle zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Srdečně zveme všechny mladé 12-18 let na víkendovku v Nazaretě, která bude v termínu 7.-9.10., a všechny mladé ve věku 16-26 let na Školu modlitby, která bude čtyři víkendy v roce a na kterou je možné se přihlásit do 9.10.
 • Předběžně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který se uskuteční 11. 11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka.
 • Oznámení ohledně telefonních čísel: chtěli bychom připomenout, že kromě vlastních čísel na věřící z farnosti existuje mobilní číslo Nazareta: 733 161 614. Dříve platná čísla pevných linek byla zrušena.
 • Jedna farnice, paní doktorka, hledá zdravotní sestru do neurologické ambulance v Praze 10 v Petrovicích. Pokud byste někdo o někom věděli, přihlaste se otci Vojtěchovi.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc říjen.
 • Prohlédněte si web farnosti, zlepšovací návrhy nebo nápady pište P. Vojtěchovi.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 2.10. – 27. neděle v mezidobí (C)
 • Úterý 4.10. – Památka sv. Františka z Assisi, kněze a učitele církve
 • Čtvrtek 6.10. – Nezávazná památka sv. Bruna, kněze
 • Pátek 7.10. – Památka Panny Marie Růžencové
 • Neděle 9.10. – 28. neděle v mezidobí (C)
 • Měsíc říjen je tradičně spojen s modlitbou růžence, pamatujme na tuto krásnou modlitbu ve své osobní zbožnosti nebo při mši svaté.
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz