Category Archives

164 Articles

Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále

Ohlášky Slavnost Ježíše Krista Krále
OHLÁŠKY
 • Tento víkend je v Nazaretě tematická víkendovka, prosíme farníky i účastníky víkendovky, aby vzájemně pamatovali v modlitbě (na mladé, na naši farnost).
 • Dnes v neděli bude od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. Srdečně zveme.
 • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle.
 • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
 • V úterý po mši svaté od 19:00 bude obvyklé setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry.
 • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
 • Ve středu bude kromě obvyklé mše sv. ještě mše sv. ve 12:00 v rámci zasedání sekce pro mládež, mši svatou bude celebrovat dá-li Bůh otec biskup Pavel Posád. Jste srdečně zváni.
 • Ve čtvrtek po mši svaté je jako obvykle adorace s modlitbou večerních chval breviáře.
 • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci i hudebníci jsou vítání.
 • V pátek od 19:00 uzavřou ve farním kostele církevní sňatek snoubenci Hoang Vu Ngoc a Na Nguyen Thi Ngoc.
 • V sobotu 26.11. proběhne rozsvěcení vánočního stromku v Hrnčířích od 16:00 (začátek bude v kostele) a na Libuši od 17:00 (u Alberta, Libušská 400/115, Praha, mezi zastávkami U libušské sokolovny a Sídliště Písnice). Také v neděli 27.11. bude rozsvěcení vánočního stromku v Písnici od 17:00 (nedaleko zastávky Ke Březině). Jste srdečně zváni.
 • V sobotu v 16:30 bude v katedrále přijata do katechumenátu naše katechumenka Veronika Sutnarová, pamatujme na ni i na ostatní katechumeny naší farnosti v modlitbě.
 • Příští nedělí – první adventní – začíná doba adventní i nový liturgický rok, při všech nedělních mších svatých budou požehnány adventní věnce, můžete si přinést z domu vlastní adventní věnec.
 • Předběžně avizujeme, že v adventní době budou ranní rorátní mše svaté – v úterý, ve středu a v sobotu od 6:30 v Kunraticích a ve čtvrtek od 6:00 v Hrnčířích. V úterý a ve středu proto nebudou večerní mše svaté. Využijme hojně této možnosti duchovního prožití adventu.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši svaté bude krátká adorace a svátostné požehnání.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • NEDĚLE 20.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (C)
 • Pondělí 21.11. – Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
 • Úterý 22.11. – Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
 • Středa 23.11. – Nezávazné památky sv. Klementa I., papeže a mučedníka, a sv. Kolumbána, opata
 • Čtvrtek 24.11. – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků
 • Pátek 25.11. – Nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
 • Neděle 27.11. – První neděle adventní (A)
 • Žvotopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 33. neděle v mezidobí

Ohlášky 33. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Děkujeme vám všem, kteří jste pomohli ve středu v rámci brigády s hrabáním listí, a všem, kteří jste přispěli ke zdárnému průběhu hubertské mše sv. a následného agapé.
 • Dnes při mši sv. v Hrnčířích dnes pokřtěna Laura Valentina Holubová.
 • Dnešní den je dnem Bible, na nástěnce a na webu zde si můžete přečíst list k dnešnímu dni.
 • Tento víkend jsou v Nazaretě slovenské společenství Ascension a TEC, pamatujme na ně ve svých modlitbách, je prosíme také o modlitbu za naši farnost.
 • Kdo z vás uvažujete vypravit se na farní putování, které bylo plánováno na dnešní odpoledne, ozvěte se prosím otci Vojtěchovi.
 • VZDĚLÁVÁNÍ
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý a ve středu jako obvykle.
  • Setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry bude v úterý od 19:00.
  • Alfa kurz v Nazaretě byl pro nedostatek zájemců již ukončen.
 • HUDBA
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Ve čtvrtek bude ve farním kostele pohřeb se mší sv. Daniely Paterové (čas bude upřesněn na google kalendáři), v pátek od 9:00 bude ve farním kostele rozloučení beze mše svaté s Marií Kubišovou. Pamatujme na naše zemřelé ve svých modlitbách.
 • Příští víkend 18.-20. 11. se uskutečně další tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé lidi ve věku 12-18 let. Srdečně zveme k účasti, podrobnosti jsou na plakátku a na webu.
 • Příští sobotu 18. 11. zveme k účasti na GodZone tour do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Příští sobotu od 17:00 bude v sále Nazareta setkání svatojakubských poutníků Ultreia.
 • Příští neděli bude od 17:00 setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě. Srdečně zveme.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 13.11. – 33. neděle v mezidobí (C)
 • Úterý 15.11. – Nezávazná památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
 • Středa 16.11. – Nezávazná památka sv. Markéty Skotské, nezávazná památka sv. Gertrudy, panny
 • Čtvrtek 17.11. – Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • Pátek 18.11. – Nezávazná památka posvěcení římských bazilik sv. apoštoů Petra a Pavla
 • NEDĚLE 20.11. – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
 • Žvotopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 32. neděle v mezidobí

Ohlášky 32. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Anežka Klára Vítová (se mší sv.).
  Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý, v sobotu je mše sv. v 10:00, nikoliv v 8:00.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí a v úterý, ve středu náboženství nebude.
  • Setkání katechumenů a dalších zájemců o prohloubení víry tento týden nebude.
  • Alfa kurz bude v Nazaretě jako obvykle ve čtvrtek od 19:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Ve dnech od 1. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Prosíme o pomoc v rámci brigády s hrabáním listí, která bude 9.11. od 16:00.
 • Srdečně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který bude 11.11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00 (Novodvorská 1013/151, Praha 4 – Lhotka).
 • Farnost ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Světice a dalšími spolupořadateli zve na 5. hubertskou mši sv. v naší farnosti, která bude slavena v sobotu 12. listopadu 2016 od 10:00 v kostele v Kunraticích. Hlavním celebrantem bude, dá-li Bůh, J.E. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius.
 • V případě pěkného počasí bude příští neděli 13.11. farní putování. Zveme.
 • O víkendu 18.-20. 11. se uskutečně další tematická víkendovka v Nazaretě pro mladé lidi ve věku 12-18 let. Srdečně zveme k účasti.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Katolické Hnutí Světlo-Život pořádá duchovní obnovu Oáza modlitby pro mladé. Využijte této krásné příležitosti prohloubit svůj duchovní život a obnovit život modlitby. Akce bude na první adventní víkend, 25.-27.11., v centru Nazaret.
 • Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze pořádají adventní duchovní obnovu pro mladé muže ve věku cca 15-30 let, nazvanou Tammím, která proběhne v pražském semináři 25.-27.11. Účastníci budou mít příležitost prožít víkend v Boží blízkosti, skrze modlitbu, ztišení i duchovní rozhovory. Cílem je prohloubení víry a hledání další životní cesty. Srdečně zveme.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 6.11. – 32. neděle v mezidobí (C)
 • Středa 9.11. – Svátek posvěcení lateránské baziliky
 • Čtvrtek 10.11. – Památka sv. Lva velikého, papeže a učitele církve
 • Pátek 11.11. – Památka sv. Martina, biskupa
 • Sobota 12.11. – Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
 • Neděle 13.11. – 33. neděle v mezidobí (C).
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 31. neděle v mezidobí

Ohlášky 31. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Miriam Strojvusová.
  Příští neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Anežka Klára Vítová (se mší svatou).
 • POŘAD BOHOSLUŽEB:
  • v pondělí jako obvykle, v úterý mše svatá ze slavnosti všech svatých v 18:00,
  • ve středu mše sv. z památky všech věrných zemřelých v 8:00 v hrobce a v 18:00 v kostele,
  • ve čtvrtek mše sv. v Alzheimer home od 14:00 (!!) a v kostele od 18:00,
  • v pátek a v sobotu jako obvykle, pátek je první v měsíci, po mši bude eucharistický výstav.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, v úterý místo výuky budou mít děti možnost se zúčastnit dušičkové pobožnosti na hřbitově, ve středu je náboženství jako obvykle.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem bude tento týden jako obvykle v úterý od 19:00.
  • Alfa kurz bude v Nazaretě jako obvykle ve čtvrtek od 19:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Dušičkové pobožnosti budou na hřbitově v Kunraticích v úterý 1.11. v 17:00 a ve středu 2.11. od 17:00 a na hřbitově v Hrnčířích v neděli 6.11. od 12:15. Srdečně zveme.
 • Ve dnech od 1. do 8.11. je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé, v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Ve středu 2.11. po mši svaté srdečně zveme na setkání farnosti do Nazareta.
 • Prosíme o pomoc v rámci brigády s hrabáním listí, která bude 9.10. od 16:00.
 • Srdečně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který bude 11.11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00 (Novodvorská 1013/151, Praha 4 – Lhotka).
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka (Nad Královskou oborou 1080/51, Praha 7 – Bubeneč). Tato akce je určena pro mladé ve věku cca 15-25 let. Jde asi o dvouhodinový program, jehož součástí je hudební, taneční, světelná a dramatická produkce, modlitba chval a příležitost k přímluvné modlitbě a svátosti smíření.
 • Před nedávnem avizovaná obnova koberců byla prozatím odložena, protože není nyní vyjasněné, jak postupovat v presbytáři. Předminulý týden proběhlo setkání s P. Vladimírem Kelnarem ohledně podoby podlahy, vše je nyní v procesu. Děkujeme dosavadním dárcům – darované prostředky ve výši 20.000 Kč budou uloženy v rámci financí farnosti a budou na tento účel použity. Pozdržení je z důvodu, že se chceme vyhnout nekoncepčním zásahům.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc listopad.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
KALENDÁŘ
 • Neděle 30.10. – 31. neděle v mezidobí (C),
 • NEDĚLE 30.10. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA (ve farním kostele sv. Jakuba)
 • ÚTERÝ 1.11. – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
 • STŘEDA 2.11. – VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
 • Pátek 4.11. – Sv. Karla Boromejského, biskupa
 • Neděle 6.11. – 32. neděle v mezidobí. Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 30. neděle v mezidobí

Ohlášky 30. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes v neděli bude v 15:00 ve farním kostele v Kunraticích pokřtěn Josef Václav Mucha.
 • Příští neděli bude v 15:00 ve farním kostele pokřtěna Miriam Strojvusová.
 • Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude jako vždy v pondělí a v úterý, ve středu jsou již podzimní prázdniny. Zveme i děti, které ještě nechodí, aby se na náboženství přihlásily.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem bude tento týden jako obvykle.
  • Místo čtvrtečního Alfa kurzu bude v Nazaretě setkání Alfa kurzu jako duchovní obnova v sobotu od 9:00. Srdečně jste zváni i vy, kteří obvykle na Alfa kurz nechodíte. Společná část obnovy bude do cca 12:00.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Předběžně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který se uskuteční 11. 11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka.
 • Před nedávnem avizovaná obnova koberců byla prozatím odložena, protože není nyní vyjasněné, jak postupovat v presbytáři. Minulý týden proběhlo setkání s P. Vladimírem Kelnarem ohledně podoby podlahy, vše je nyní v procesu. Děkujeme dosavadním dárcům – darované prostředky ve výši 20.000 Kč budou zatím uloženy v rámci financí farnosti a ve chvíli, kdy dojde k realizaci podlahy, budou na tento účel použity. Pozdržení je z toho důvodu, že se chceme vyhnout nekoncepčním zásahům, proto prosím mějme trpělivost.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc říjen.
 • Prohlédněte si web farnosti, zlepšovací návrhy nebo nápady pište P. Vojtěchovi.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
 • Dnešní sbírka bude věnována na misie. Po mši svaté si můžete koupit svícínky a koláče, které vyráběly naše děti, výtěžek bude také věnován na misie.
 • (ve farním kostele) Představení knihy Sestřičky na cestách z FCH Praha Chodov …
 • (ve farním kostele) Představení nových členů týmu centra Nazaret.
KALENDÁŘ
 • Neděle 23.10. – 30. neděle v mezidobí (C), též den modliteb za misie
 • Pondělí 24.10. – Nezávazná památka sv. Antonína Maria Klareta, biskupa
 • Pátek 28.10. – Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
 • Neděle 30.10. – 31. neděle v mezidobí (C),
 • NEDĚLE 30.10. – SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA (ve farním kostele sv. Jakuba)
 • Měsíc říjen je tradičně spojen s modlitbou růžence, pamatujme na tuto krásnou modlitbu ve své osobní zbožnosti nebo při mši svaté.
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz

Ohlášky 29. neděle v mezidobí

Ohlášky 29. neděle v mezidobí
OHLÁŠKY
 • Dnes otec Vojtěch požehná v pivovaru v Kunraticích (Vídeňská 405, Praha 4), požehnání je naplánováno na 15:00. Jste srdečně zváni.
 • Dnes v neděli se uskuteční setkání farnosti v Hrnčířích v Baráčnické rychtě od 17:00.
 • Příští neděli bude v 15:00 ve farním kostele v Kunraticích pokřtěn Josef Václav Mucha.
 • Pořad bohoslužeb bude tento týden obvyklý.
 • VZDĚLÁVÁNÍ:
  • V pondělí po mši sv. od 19:00 bude setkání nad katechismem s P. Stanislavem.
  • Výuka náboženství dětí bude v pondělí, úterý i ve středu, v pondělí nebude výjimečně náboženství skupny C. Zveme i děti, které ještě nechodí, aby se na náboženství přihlásily.
  • Setkání katechumenů i všech dalších zájemců o prohloubení křesťanské víry s P. Vojtěchem bude tento týden jako obvykle, jste srdečně zváni.
  • Srdečně zveme na přednášku o islámu, která bude tuto středu 19. října v Nazaretě. Přednášku povede P. prof. Ctirad Václav Pospíšil, který se svými kolegy na toto téma sepsal zajímavou stať, kterou si můžete stáhnout na farním webu: Křesťan a islám text ke stažení
  • Ve čtvrtek od 19:00 v Nazaretě bude další setkání Alfa kurzu.
 • HUDBA:
  • V úterý od 19:00 bude zkouška sboru s Tomášem Červinkou.
  • V pátek od 17:00 bude zkouška rytmické kapely, další zpěváci / hudebníci jsou vítání.
 • Předběžně zveme (nejen mladé) na arcidiecézní ples mládeže, který se uskuteční 11. 11. v kulturním centru Novodvorská od 19:00.
 • Předběžně zveme k účasti na GodZone tour v sobotu 19. 11. do Sportovní haly Královka.
 • Před nedávnem avizovaná obnova koberců se prozatím odkládá, protože není v tuto chvíli vyjasněné, jak postupovat v presbytáři. Děkujeme všem dosavadním dárcům – darované prostředky ve výši 20 000 Kč budou zatím uloženy v rámci financí farnosti. Pozdržení je z toho důvodu, že se chceme vyhnout nekoncepčním zásahům, proto prosím mějme trpělivost.
 • Na bočním oltáři si můžete vzít farní zprávy na měsíc říjen.
 • Prohlédněte si web farnosti, zlepšovací návrhy nebo nápady pište P. Vojtěchovi.
 • Po mši sv. v 9:30 jste srdečně zváni na farní kávu do Nazareta. Během farní kávy je možné využít nabídky farní knihovny a půjčit si nějakou knihu domů.
 • List Papežských misijních děl: Dopis ředitele PMD ke stažení
KALENDÁŘ
 • Neděle 16.10. – 29. neděle v mezidobí (C)
 • Pondělí 17.10. – Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
 • Úterý 18.10. – Svátek sv. Lukáše, evangelisty
 • Středa 19.10 – Nezávazná památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží, a druhů, muč.
 • Středa 19.10. – Nezávazná památka sv. Pavla od Kříže, kněze
 • Pátek 21.10. – Nezávazná památka bl. Karla Rakouského
 • Sobota 22.10. – Nezávazná památka sv. Jana Pavla II., papeže
 • Neděle 23.10. – 30. neděle v mezidobí (C), též den modliteb za misie
 • Měsíc říjen je tradičně spojen s modlitbou růžence, pamatujme na tuto krásnou modlitbu ve své osobní zbožnosti nebo při mši svaté.
 • Krátké životopisy svatých: www.ebreviar.cz