Category Archives

17 Articles

Ohlášky Křtu Páně

Ohlášky Křtu Páně

Všechny aktuální informace ze života farnosti si můžete přečíst v ohláškách: Ohlášky Svátek Křtu Páně. Touto nedělí končí doba vánoční a vstupujeme do liturgického mezidobí, první čtení a žalmy se při mších svatých ve všední dny vybírají z 2. ročního cyklu feriálního lekcionáře.

Pastýřský list, který se četl na Nový rok, si můžete přečíst zde: Pastýřský list k 1. 1. 2018.
Výzvu ČBK k prezidentským volbám si můžete přečíst zde: Výzva ČBK k volbám leden 2018.

Popeleční středa bude letos 14. února, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně připadne na 1. dubna 2018.

Ohlášky 22. neděle v mezidobí

S přáním požehnané neděle přinášíme ohlášky 22. neděle v mezidobí, můžete si je stáhnout zde: Ohlášky 22. neděle v mezidobí. Krom toho si můžete znovu přečíst pastýřský list vydaný při příležitosti Fatimského zjevení: Pastýřský list Fatima 2017.

Všem žákům, studentům, pedagogům a ostatním pedagogickým pracovníkům přejeme hojnost Darů Ducha svatého do nového školního a akademického roku.