Category Archives

68 Articles

Ohlášky 3. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 3. neděle v mezidobí.

Již nyní s předstihem srdečně zveme na setkání farnosti první středu v únoru, 6. 2., při kterém bude možné se setkat s kněžími, kteří jako kněží nebo jáhni v minulosti působili v kunratické farnosti. Po mši sv. v 18:00 v kostele bude setkání v Nazaretě.

Od čtvrtku 7. 2. bude v Nazaretě probíhat kurz přípravy na manželství, přihlašování je na webu farnosti. Pokud znáte snoubence, kteří plánují svatbu v kostele, můžete je na kurz pozvat. Více zde.

Ohlášky 4. neděle adventní

Ohlášky 4. neděle adventní

Ohlášky 4. neděle adventní si můžete přečíst zde: Ohlášky 4. neděle adventní.

Srdečně zveme na vánoční bohoslužby do našich kostelů, přehled najdete zde: Advent a Vánoce 2018 program.

 • Na Štědrý den 24. 12. budou mše sv. v 16:00 v Kunraticích (zvl. pro rodiny s dětmi) a ve 24:00 v Kunraticích i v Hrnčířích (půlnoční), srdečně zveme. Můžeme pozvat i naše nevěřící nebo hledající přátele, přijít s nimi a pomoci jim tak prožít vánoční svátky duchovněji.
 • Na Boží hod vánoční 25. 12.  budou mše svaté jako v neděli.
 • Na svatého Štěpána 26. 12. budou mše svaté v 9:30 v Kunraticích a v 11:00 v Hrnčířích, mše sv. v 8:00 v Kunraticích nebude.
 • Ve čtvrtek, v pátek a v sobotu budou mše svaté jako obvykle.
 • Na Svátek Svaté rodiny 30. 12. při mších sv. bude pro manžele (kteří přijdou na mši sv. společně) možnost obnovit manželské sliby.

Na setkání pastorační rady farnosti jsme otevřeli téma liturgických postojů při mši sv. v naší farnosti a došli k závěrům, které najdete zde: Liturgické postoje při mši svaté.

Přejeme a vyprošujeme požehnané prožití vánočních svátků!

Zajímavá témata z dějin křesťanství

Zajímavá témata z dějin křesťanství

Srdečně zveme na dalších 10 středečních večerů věnovaných zajímavým tématům z dějin církve i světa. Přednášejícím bude náš jáhen, PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D., který kromě teologie vystudoval historii a archivnictví. Po přednášce v 19:00 ve farním sále bude prostor pro otázky a případnou diskusi.

Témata jednotlivých večerů:

 • 16. 1. Osvícenství a české země
 • 23. 1. Marie Terezie, Josef II. a církevní správa
 • 30. 1. Sekularizace náboženství v českých zemích
 • 13. 2. Stát a církev v období první republiky
 • 20. 2. Nacismus a náboženský život
 • 27. 2. Církev a komunistický režim
 • 13. 3. Skrytá (podzemní) církev
 • 20. 3. Druhý vatikánský koncil a církev v ČSSR
 • 27. 3. Velehrad 1985 a svatořečení Anežky České
 • 10. 4. Obnova církevní správy po roce 1989

Plakátek si můžete stáhnou zde: Středeční přednášky plakátek.

Ohlášky 3. neděle adventní

Ohlášky 3. neděle adventní

Ohlášky 3. neděle adventní naleznete zde: Ohlášky 3. neděle adventní.

Předvánoční příležitost ke svaté zpovědi (svátosti smíření) bude krom obvyklých časů

 • v úterý 18. prosince 17:00-21:00 v kostele,
 • ve středu 19. prosince 15:00-19:00 v kostele,
 • ve čtvrtek 20. prosince 17:00-21:00 v kostele.

Využijme této příležitosti. V případě, že byste nemohli v nabídnuté časy, je samozřejmě možná individuální domluva. Přehled adventních a vánočních bohoslužeb naleznete zde: Advent a Vánoce 2018 program.