Category Archives

25 Articles

Ohlášky Svátek Proměnění Páně

Ohlášky dnešního svátku Proměnění Páně si můžete stáhnout zde: Ohlášky Svátek Proměnění Páně.

Arcibiskupství pražské vypisuje výběrová řízení na tři nové pozice: Výběrové řízení lesní správa finanční účetní, Výběrové řízení referent správa budov, Výběrové řízení referent restitučního odboru.

Upozorňujeme, že je možné se přihlásit ke studiu ve Svatém Janu pod skalou, plakátek zde: Škola Svatý Jan pod skalou.

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky 7. neděle velikonoční

Ohlášky této neděle, 7. velikonoční, si můžete přečíst zde: Ohlášky 7. neděle velikonoční.

Kromě toho bychom chtěli srdečně pozvat na Svatodušní vigilii do našeho farního kostela: Svatodušní vigilie plakátek. Vyprošujme sobě i svým blízkým dary Ducha svatého.

Arcibiskupství pražské vypisuje další výběrové řízení na pozici referenta církevního školství, více na plakátku zde: Výběrové řízení referent církevního školství.

Výběrová řízení na Arcibiskupství

Arcibiskupství pražské vypisuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, více informací si můžete přečíst zde: Výběrové řízení ředitel(ka) KPPP.

Kromě toho jsou vypsána další dvě výběrová řízení pro referenty správy pozemků:
Výběrové řízení referent sekce pozemků Praha,
Výběrové řízení referent sekce pozemků Příbram Kladno Rakovník