Category Archives

34 Articles

Výběrová řízení na Arcibiskupství

Arcibiskupství pražské vypisuje výběrové řízení na místo ředitele / ředitelky Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, více informací si můžete přečíst zde: Výběrové řízení ředitel(ka) KPPP.

Kromě toho jsou vypsána další dvě výběrová řízení pro referenty správy pozemků:
Výběrové řízení referent sekce pozemků Praha,
Výběrové řízení referent sekce pozemků Příbram Kladno Rakovník