Category Archives

7 Articles

První pátky v měsíci

Každý první pátek v měsíci se po mši svaté modlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tato pobožnost je spojena se zaslíbeními, která dal v soukromém zjevení Ježíš Kristus sv. Markétě Marii Alacoque roku 1675. Pár slov o historii slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a těchto zaslíbeních si můžete stáhnout zde.

První pátky v měsíci ke stažení

Vzpomínky na faráře P. Bohumila Mušku

Farář Bohumil Muška sloužil v Praze-Kunraticích v letech 1934-1957. Nedávno zesnulá paní Hana Dytrychová vzpomínala: „V duchu jej vidím před sebou. Štíhlý, ba skoro hubený, ne příliš vysoký, stále spěchající člověk. Nejkrásnější byla u něho láska k dětem. Těm by se snad rozdal.“

Několik vzpomínek na P. Bohumila sepsal náš farník pan Ing. Svatomír Mydlarčík. Můžete si je stáhnout zde:

Vzpomínky na P. Bohumila Mušku ke stažení

Homilie sv. Jana Zlatoústého

Minulou neděli jsme slyšeli v evangeliu podobenství o milosrdném Samaritánovi. Kněz a levita se, možná kvůli cestě do chrámu a bohoslužbě, vyhnuli napolo mrtvému chudákovi na cestě z Jeruzaléma do Jericha.

V jedné své homilii sv. Jan Zlatoústý (cca 349-407) upozorňuje na to, že pokud chceme prokazovat úctu Kristu, ale přehlížíme jej v chudých a trpících, je naše zbožnost je víc než podivná. Úryvek z této homilie si můžete stáhnout zde:

Sv. Jan Zlatoústý: Homilie 50,3-4. PG 58, 508-509