Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice

Kostelní nám. 16
148 00  Praha 4 – Kunratice

telefon: 733 161 614
mail: farnost.kunratice@gmail.com

IČ: 60433825

P. Vojtěch Smolka

kněz, administrátor farnosti
telefon: 732 106 466
email: smolka.vojtech@gmail.com

P. RNDr. Stanislav Hrách, CSc.

kněz, výpomocný duchovní
telefon 271 730 126
email: stanislav.hrach@knez.cz

P. prof. Ctirad V. Pospíšil, ThD.

kněz, výpomocný duchovní
telefon – na požádání u P. Vojtěcha
email: cpospisil@volny.cz

jáhen PhDr. Mgr. Jaroslav Mrňa, Ph.D.

jáhen, ustanovený ve farnosti
telefon 773 584 982
email: jarda.mrna@seznam.cz

Pastorační a ekonomická rada farnosti

Pastorační rada farnosti: P. Vojtěch Smolka, jáhen Jaroslav Mrňa, Zdena Chalupová, Oliver Macháček, Ladislav Hylena, Pavel Janeček, Jana Vargová, Jana Steifová, Jáchym Hobza, Markéta Drábiková.

Ekonomická rada farnosti: P. Vojtěch Smolka, Tereza Červinková, Jiří Steif, Tomáš Tarcala.

Adresy kostelů

sv. Jakuba Staršího – Kunratice Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha-Kunratice
sv. Prokopa – Hrnčíře K Šeberovu, 149 00 Praha-Šeberov

Finanční dary pro farnost

Budeme velmi vděční za Vaše finanční dary – bez nich jen těžko můžeme jako farnost fungovat. Finanční dary je možné zaslat na účet farnosti 76224369/0800. Rádi Vám na vyžádání vystavíme potvrzení, které je možné uplatnit v rámci daňového přiznání.

Pokud se rozhodnete farnosti darovat nějakou částku, prosíme, abyste ve zprávě pro příjemce uvedli následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště a informaci, že jde o dar. Ulehčíte nám tím případnou přípravu potvrzení o přijetí daru.

Např. 10 000 Kč, Josef Novák, 1.1.1950, Na Hroudě 5, 143 00 Praha 4, dar.

Za všechny vaše dary velmi děkujeme.