Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Kunratice

Kostelní nám. 16
148 00  Praha 4 – Kunratice

telefon: 733 161 614
mail: farnost.kunratice@gmail.com

IČ: 60433825

P. Vojtěch Smolka

kněz, administrátor farnosti
telefon: 732 106 466
email: smolka.vojtech@gmail.com

P. RNDr. Stanislav Hrách, CSc.

kněz, výpomocný duchovní
telefon 271 730 126
email: stanislav.hrach@knez.cz

P. prof. Ctirad V. Pospíšil, ThD.

kněz, výpomocný duchovní
telefon – na požádání u P. Vojtěcha
email: cpospisil@volny.cz

Adresy kostelů

sv. Jakuba Staršího – Kunratice Kostelní náměstí 16, 148 00 Praha-Kunratice
sv. Prokopa – Hrnčíře K Šeberovu, 149 00 Praha-Šeberov

Finanční dary pro farnost

Budeme velmi vděční za Vaše finanční dary – bez nich jen těžko můžeme jako farnost fungovat. Finanční dary je možné poukázat na účet farnosti 76224369/0800. Rádi Vám vystavíme potvrzení, které je možné uplatnit v rámci daňového přiznání pro daňovou úlevu.

Pokud se rozhodnete farnosti darovat nějakou částku, prosíme, abyste ve zprávě pro příjemce uvedli následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, bydliště, informaci, že jde o dar. Ulehčíte nám tím přípravu potvrzení o přijetí daru.

Pokud nespecifikujete účel daru, bude Váš příspěvek použit „na náboženské účely“ podle potřeb farnosti.
Pokud si přejete účel daru specifikovat, prosíme uveďte ho za svými osobními údaji ve zprávě pro příjemce, například takto:

– DAR varhany
– DAR opravy Kunratice
– DAR opravy Hrnčíře
– DAR provoz farnosti
– DAR podlaha

Například: 10 000 Kč, Josef Novák, Na Hroudě 5, 143 00 Praha 4, DAR (podlaha)

Za všechny vaše dary velmi děkujeme.