Ohlášky 14. neděle v mezidobí

Farní ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 14. neděle v mezidobí.

Přejeme všem požehnané období dovolených a prázdnin a krásné prožití jistě zaslouženého odpočinku. Kéž při tom nezapomínáme na toho, který nás stvořil, abychom odpočinuli v něm – stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě (srov. sv. Augustin, Vyznání, I. kniha, 1. kapitola).

Ohlášky 13. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 13. neděle v mezidobí.

Dnes v neděli je v Hrnčířích poutní mše sv. ke cti sv. Prokopa v 11:00. Srdečně zveme jak na samotnou mši svatou, při které otec Stanislav poděkuje za 20 let svého působení v kunratické farnosti, tak na následné přátelské setkání a oslavu.

Rozloučení s Jaroslavem 23. 6. 2019

Rozloučení s Jaroslavem 23. 6. 2019

Několik fotografií ze mše svaté, při které jsme poděkovali otci Jaroslavovi za jeho jáhenskou službu v naší farnosti, si můžete prohlédnout zde. Otci Jaroslavovi přejeme a vyprošujeme hojnost Božího požehnání pro jeho kněžskou službu – od 1. 7. 2019 ve farnosti Praha-Stodůlky.

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky 12. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 12. neděle v mezidobí.

Včera 22. 6. přijal v pražské katedrále kněžské svěcení Jaroslav Mrňa. Od 1. 7. 2019 je P. Jaroslav ustanoven jako farní vikář ve farnosti Praha-Stodůlky. Ze srdce děkujeme P. Jaroslavovi za jeho jáhenskou službu v naší farnosti a přejeme mu a vyprošujeme hojnost Božího požehnání pro jeho službu kněžskou.

Víkend rodin Rokytnice 14.-16. 6. 2019

Víkend rodin Rokytnice 14.-16. 6. 2019

Několik fotek z víkendu rodin si můžete prohlédnout zde. Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu víkendu podíleli.

Již nyní srdečně zveme, a to také další rodiny, na příští víkend, který bude, dá-li Bůh, 11.-13. 10. 2019.