Výsledky voleb do pastorační rady

V neděli 14. 10. proběhly volby do pastorační rady naší farnosti. Ještě jednou děkujeme všem, kteří byli ochotní kandidovat, všem, kteří volili, a také Marii Krejbichové a Petře Soukupové za jejich účast ve volební komisi. Kandidátka je k nahlédnutí zde: Kunratice volby do pastorační rady farnosti – kandidátka.

Bylo odevzdáno 120 platných hlasovacích lístků (104 lístků se 4 hlasy, 11 lístků se 3 hlasy, 5 lístků se 2 hlasy) a 1 lístek neplatný. Celkem bylo odevzdáno 459 hlasů. Výsledky voleb jsou následující:

  1. Jakub Haloda 34 hlasů
  2. Jáchym Hobza 26 hlasů
  3. Ladislav Hylena 53 hlasů
  4. Zdena Chalupová 73 hlasů
  5. Pavel Janeček 53 hlasů
  6. Tomáš Kraus 46 hlasů
  7. Oliver Macháček 55 hlasů
  8. Jana Steifová 29 hlasů
  9. Alena Váchalová 44 hlasů
  10. Jana Vargová 46 hlasů.

Za členy pastorační rady mají právo být jmenováni z titulu svého zvolení čtyři kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů, tedy Zdena Chalupová (73), Oliver Macháček (55), Ladislav Hylena (53), Pavel Janeček (53). Blahopřejeme ke zvolení! Zápis volební komise je k nahlédnutí u P. Vojtěcha.

 

Ohlášky 27. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle jsou k dispozici zde: Ohlášky 27. neděle v mezidobí.

Připomínáme, že příští neděli proběhnou ve farnosti volby do pastorační rady farnosti. Kandidátka je k dispozici zde k nahlédnutí: Kunratice volby do pastorační rady farnosti – kandidátka.

Dne 14. října 2018 proběhne na Václavském náměstí v Praze modlitební shromáždění na podporu čínských křesťanů, kteří v České republice již druhým rokem žádají o azyl z důvodu svého pronásledování. Více informací na plakátku a v dopise pracovní skupiny ERC pro čínské křesťany.

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Ohlášky 26. neděle v mezidobí

Ohlášky této neděle si můžete přečíst zde: Ohlášky 26. neděle v mezidobí.

Z pověření otce generálního vikáře publikujeme dopis paní Jany Jochové z Aliance pro rodinu, týkající se petice na podporu manželství: Dopis petice na podporu manželství.

Svatý otec František napsal list Božímu lidu, ve kterém reaguje na aktuální dění ve společnosti a církvi, především skandály týkající se zneužívání dětí duchovními: List papeže Františka Božímu lidu.