Příprava

Příprava na 1. svaté přijímání a svatou zpověď pro děti probíhá v naší farnosti formou výuky náboženství a oznámenými setkáními kněze s rodiči.
Příprava a 1. svaté přijímání dosplěých probíhá po domluvě s knězem.

Svátost

Svatá eucharistie dokončuje uvedení do křesťanského života.
Eucharistie označuje jak Kristovo tělo a krev, tak mši svatou, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Středem slavení eucharistie (mše svaté) je chléb a víno, které se skrze Kristova slova a skrze vzývání Ducha svatého stanou tělem a krví Krista. Jiný název pro tuto svátost je „svaté přijímání“, které věřící přijímají během slavení mše svaté.

Podmínky všeobecně:
– křest, společenství s církví
– nepřítomnost vážného hříchu (lehké hříchy odevzdáváme Bohu na začátku mše svaté lítostí)

Nemocní mohou přijímat eucharistii na požádání kněze – doma i v nemocnici.