Příprava

K přípravě na křest dětí se přihlašte s několika měsíčním předstihem.

Svátost

„Křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou k životu v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti; jsme přivtěleni k církvi a stáváme se účastnými jejího poslání.“

Podmínky přijetí svátosti:
a) křest dítěte:
– víra rodičů
– příprava rodičů (dle domluvy)
– kmotr má být žít z víry, přijal svátost biřmování; pokud je ženatý či vdaná, manželství uzavřené v kostele
– křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček
Důležitá je příprava rodičů – nechat dítě pokřtít znamená přislíbit, že se ho budou snažit v jeho životě víry doprovázet. Mají si uvědomit, že dostali skrze svátost manželství Boží pomoc k tomu, aby vedli k víře své dítě.
Společně s rodiči se vyplňuje křestní zápis. K tomu je třeba přinést Rodný list dítěte a Oddací list rodičů.
Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, přinést potvrzení svého faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.

b) křest dospělého:
– příprava dospělých k přijetí křtu (katechumenát) trvá alespoň jeden rok
Dospělí přijímají svátost křtu obvykle o Velikonocích.

Pro vlastní obřad křtu je třeba si opatřit křestní roušku a křestní svíčku pro dítě (může to být úkolem kmotrů).

Křtu se za normálních okolností účastní oba rodiče a kmotr (kmotři).