Pomazání nemocných

Udílení

V naší farnosti se uděluje tato svátost společně během v měsíci ledna, jinak na požádání v nemocnici nebo doma. Požádat o udělení svátosti nemocných lze kdykoli.

Svátost

„Svátostí pomazání nemocných a modlitbou kněží doporučuje církev své nemocné Pánu, aby jim ulehčil a zachránil je. Vybízí je, aby se přidružili ke Kristovu utrpení a k jeho smrti, a tak byli prospěšní Božímu lidu.“

(viz Katechismus katolické církve čl. 1499)

Ježíš sám uzdravoval nemocné a odpouštěl jim hříchy. Skrze víru, modlitbu kněze a pomazání posvátným olejem posiluje Ježíš nemocného a není-li schopen se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se vyzpovídat, odpouští mu hříchy.
V praxi vypadá svátost nemocných tak, že kněz na nemocného vloží ruce a modlí se za něj, pomaže je požehnaným olivovým olejem a říká při tom:

„Skrze toto svaté pomazání
ať ti Pán pro své milosrdenství pomůže
milostí Ducha svatého. Amen.
Ať tě vysvobodí z hříchů,
ať tě zachrání a posilní. Amen.“

Komu se uděluje svátostné pomazání:

– přijmout ji může každý věřící vážně nemocný (tělesně i duševně) nebo umírající, i když je v bezvědomí.
– když se nemocnému, který přijal tuto svátost, uleví a pak se mu opět přitíží
– pří déle trvající nemoci,
– před chirurgickým zásahem (operací)
– starým lidem, jejichž síly značně ochabují,
– dětem, od chvíle, kdy jsou schopny chápat, že jim tato svátost přináší posilu.

Svátost pomazání nemocných se neuděluje:

– mrtvému
– těm, o nichž je známo, že zatvrzele setrvávali v těžkém hříchu nebo v odporu vůči Bohu a církvi